topbanner
   

   

spacer
Velkommen

 


Velkommen til konsulentfirmaet SOS Familieassistancen

SOS familieassistancen tilbyder støtte og vejledning til udsatte børnefamilier der af forskellige årsager ikke kan profittere af kommunernes egne tilbud, det kan være:

Familier der er lukkede overfor forvaltning og institutioner, hvor der stilles særlige krav for at opnå kontakt og samarbejde med familien, familier der har behov for en udvidet fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatsen eller familien har dobbelte problemstillinger, der gør det svært at rumme dem i de etablerede tilbud

I SOS familieassistancen tilbyder vi en holistisk indsats, med vægt på familiens styrker og ønsker for sig selv. Den overordnede tænkning er systemisk, med fokus på familiens samlede ressourcer og udfordringer, samt samspillet med deres omverden. Indsatsen er derfor også netværksorienteret med vægt på både personlige og proffesionelle netværk.

Selvom vi arbejder i meget forskellige familier og forløb er det vigtigt for os i SOS, at vi har en metode, der sikrer indragelse, retning og indhold i forløbet med familien. Vi har derfor udviklet en model til alle vores forløb, der sikrer en systmatisk tilgang til mødet og afklaringen med familien, defintionen af opgaven i samarbejde med familie, netværk og rådgiver, samt implementering og forankring af tillærte kompetencer og strukturer.

SOS medarbejderne er alle uddannede pædagoger eller behandlere og har en bred erfaring med motivation og udvikling med børn/unge og deres familier.

SOS familieassistancen, har samtidig et organisorisk fællesskab med vores to søster firmaer Konsulentfirmaet Peer Seipelt, der har mange års med støtte og kontakt til unge borgere, med særlge behov, og 1+1=3, der har mange års erfaring i arbejdet med voskne mennesker med dobbelt diagnoser. Dette betyder at vi i vores nærmeste netværk, har en stor og erfaren kollega gruppe, der kan supplere os med viden og erfaring, ligesom vi gennem samarbejdet med dem, kan sikre en meget høj grad af fleksibilitet i udformningen af vores tilbud.

Kontakt os for at høre nærmere eller modtage et konkret tilbud.

Faglig Leder
Lene Smed

Mobil 22576054
E-mail: Klik her

 


 
  spacer
 


spacer